Polyvinylidenfluorid
 
polydef
Vysokomolekulární, částečně krystalický termoplast s vlastní bílou barvou. 
Má podobné vlastnosti jako PTFE. Výborná chemická odolnost, velký rozsah pracovních teplot ( – 50ºC / + 150ºC ) a není citlivý vůči stárnutí působením povětrnostních  vlivů. Dále má vynikající pevnost, tuhost, odolnost vůči tečení a energetickému záření, čímž výrazně předstihuje všechny ostatní fluorované polymery. Naopak má horší součinitel tření a izolační vlastnosti.
Tyto materiály zpracováváme následujícími postupy:
 
Extruze: Extrudované polotovary podle DIN
Obrábné díly: Soustružené a frézované díly v kusové a sériové výroby
Hustota: ISO 1183 1,78 g/cm3
 Mechanické vlastnosti    
 Napětí na mezikluzu  ISO 527  59 MPa
 Pevnost v tahu  ISO 527  40 MPa
 Tažnost  ISO 527  20 %
 E-Modul pružnosti v tahu  ISO 527  2500 MPa
 Tvrdost podle Brinella  ISO 2039-1  95 MPa
 Norma pro Tvrdost podle Brinella    H358/30
 Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M)  ISO 868, ISO 2039-2  D78
 Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C  ISO 179/1eA  7,6 KJ/m2
     
 Elektrické vlastnosti    
 Permitivita při 50 Hz  IEC 60250  8,4
 Permitivita při 1 MHz  IEC 60250  6,4
 Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz  IEC 60250  490 1E-4
 Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz  IEC 60250  1700 1E-4
 Průrazová pevnost  IEC 60243-1  40 kV/mm
 Síla pro průrazovou pevnost    1,0 mm
 Specifický průrazový odpor  IEC 60093  1014 Ω·m
 Povrchový odpor  IEC 60093  1014 Ω
     
 Teplotní vlastnosti    
 Tepelná vodivost  DIN 52 612  0,19 W/Km
 Koeficient délkové roztažnosti příčný  ISO 11359 130  10-6/K
 Teplota tavení pop. zesklovatní ISO 11357    175 °C
 Tvarová stálost za tepla A  ISO 75 HDT/A (1.8 MPa)  115 °C
 Tvarová stálost za tepla B  ISO 75 HDT/B (0,45 MPa)  148 °C
 max. teplota krátkodobá    160 °C
 max. teplota dlouhodobá    150 °C
 min. teplota použití    -30 °C
     
 Jiné vlastnosti    
 Nasákavost při norm. podmínkách  ISO 62  0,01 %
 Nasákavost při vlhkosti  ISO 62  0,04 %
 Chování při hoření podle UL 94  IEC 60695-11-10  V-0
 Síla pro UL 94    1,6 mm
     
 Speciální vlastnosti    
 Poměrné prodloužení na mezikluzu  ISO 527  7 %
 Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.)  ISO 899-1  1750 MPa
 Mez pevnosti v ohybu  ISO 178   78 MPa
 Mez únavy při střídavém namáhání v ohybu  ASTM D671  35 MPa
 Charpy-rázová houževnatost při 23 °C  ISO 179/1eU  89,4 KJ/m2
 Charpy-rázová houževnatost při -30 °C  ISO 179/1eU  97,6 KJ/m2
 Charpy-vrubová houževnatost při -30 °C  ISO 179/1eA  2,3 KJ/m2
 Izod-vrubová houževnatost při 23 °C  ISO 180/4A  65 J/m
 Součinitel kluzného tečení v porovnání s ocelí    0,20-0,35
 Specifická tepelná kapacita  IEC 1006  1,20 J/g K
 Vicat-teplota mknutí A  ISO 306 VST/A/50 (10 N)  168 °C
 Vicat-teplota mknutí B  ISO 306 VST/B/50 (50 N)  150 °C
 Index kyselosti LOI  ISO 4589  44 %

Chemické vlastnosti

 Minerální maziva:  odolný
 Alifatické uhlovodíky:  odolný
 Aromatické uhlovodíky:  odolný
 Benzíny:  odolný
 Slabé minerální kyseliny:  odolný
 Slabé minerální kyseliny:  odolný
 Slabé organické kyseliny:  odolný
 Silné organické kyseliny:  odolný
 Oxid. kyseliny:  podmíněně odolný
 Slabé louhy:  odolný
 Silné louhy:  neodolný
 Trichlorethylen:  odolný
 Perchlorethylen:  odolný
 Aceton:  neodolný
 Alkoholy:  odolný
 Horká voda:  (hydrolýz.) odolný
 Vlivy atmosf. podmínek:  odolný
Adresa:  Hradecká 315
  Jaroměř
  544 01
Telefon: +420 491 841 300
Fax: +420 491 841 301
E-mail: prodej@polyplasty.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.