Language
Infolinka
+420 491 841 300
Polotovary a díly z technických plastů Polyplasty

Polymethylmethakrylát

polyplex
PMMA Plexisklo
Polymethylmethakrylát (PMMA) běžně známý jako plexisklo a akrylátové sklo je průhledný syntetický polymer s vlastnostmi termoplastu. Nejcharakterističtější vlastností PMMA je jeho čirost a naprostá bezbarvost i v tlustých vrstvách. To umožňuje nejen jeho dokonalou průhlednost, ale i snadné vybarvování. Odolností proti povětrnosti předčí PMMA všechny běžné termoplasty. PMMA má dobré mechanické a elektroizolační vlastnosti, odolává vodě, zředěným alkáliím a kyselinám. Neodolává koncentrovanějším kyselinám a hydroxidům. Rozpouští se v aromatických a chlorovaných uhlovodících, esterech, ketonech, etherech. Dá se dobře mechanicky obrábět.

PMMA se používá v mnoha případech jako náhražka skla. Jinou alternativou je polykarbonát. Výhodou PMMA v porovnání se sklem jsou nízké výrobní náklady, snadná možnost ohýbání, nižší hmotnost a větší odolnost vůči nárazům. Nevýhodou je naopak nižší chemická odolnost i tvrdost v jejímž důsledku dochází snadno k jeho poškrábání.
Číslo materiálu: 2610
Hustota ISO 1183: 1,19 g/cm3
 Mechanické vlastnosti    
 Pevnost v tahu  ISO 527  73 Mpa
 Tažnost  ISO 527  3,5 %
 E-Modul pružnosti v tahu  ISO 527  3200 MPa
 Tvrdost podle Brinella  ISO 2039-1  195 MPa
 Norma pro Tvrdost podle Brinella    H961/30
 Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M)  ISO 868, ISO 2039-2  D81
 Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C  ISO 179/1eA  2,0 KJ/m2
     
 Elektrické vlastnosti    
 Permitivita při 50 Hz  IEC 60250  3,7
 Permitivita při 1 MHz  IEC 60250  2,8
 Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz  IEC 60250  500 1E-4
 Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz  IEC 60250  200 1E-4
 Specifický průrazový odpor  IEC 60093  1015 Ohm · m
 Povrchový odpor  IEC 60093  1014 Ohm
 Odolnost vůči plazivým proudům  CTI IEC 60112  600
     
 Teplotní vlastnosti    
 Tepelná vodivost  DIN 52 612  0,19 W/K m
 Koeficient délkové roztažnosti příčný  ISO 11359 80  10-6/K
 Teplota tavení pop. zesklovatění  ISO 11357  110 °C
 Tvar. stálost za tepla A ISO 75HDT/A(1.8 MPa)    95 °C
 Tvar. stálost za tepla A ISO 75HDT/B(0.45 MPa)    100 °C
 max. teplota krátkodobá    100 °C
 max. teplota dlouhodobá    80 °C
 min. teplota použití    na °C
     
 Jiné vlastnosti    
 Nasákavost při normálních podmínkách  ISO 62  0,60 %
 Nasákavost při vlhkosti  ISO 62  2,0 %
 Chování při hoření podle UL 94  IEC 60695-11-10  HB
 Síla pro UL 94  1,57 mm  
     
 Speciální vlastnosti    
 Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.)  ISO 899-1  2200 MPa
 Mez pevnosti v ohybu  ISO 178  130 MPa
 Mez únavy pi stídavém namáhání v ohybu ASTM  D671  10 MPa
 Charpy-rázová houževnatost pi 23 °C ISO 179/1eU  20 KJ/m2
 Součinitel kluzného tečení v porovnání s ocelí    0,54
 Opotřebení relativní k měrné jednotce    96 (μm/km)/MPa
 Specifická tepelná kapacita  IEC 1006  1,50 J/g K
 Vicat-teplota měknutí B  ISO 306 VST/B/50 (50 N)  103 °C
 Index kyselosti LOI  ISO 4589  17 %