Language
Infolinka
+420 491 841 300
Polotovary a díly z technických plastů Polyplasty

Polyetylentetraftalát

polypet
Je nevyztužený, částečně krystalický termoplastický polyester.
Předností PET je vysoká mechanická pevnost, vynikající rozměrová stabilita (lepší než POM), odolnost vůči oděru a velice dobré smykové vlastnosti. Kromě toho vykazuje dobré elektrické vlastnosti, je fyziologicky nezávadný a samozhášivý. Má velice nízkou nasákavost, která neovlivňuje mechanické a elektrické vlastnosti, Velmi nízký koeficient tepelné roztažnosti ho řadí na přední místo mezi termoplasty. Tento materiál lze dobře lepit a svářet.
Číslo materiálu: 1301
Hustota ISO 1183: 1,40 g/cm3
Mechanické vlastnosti     
 Napětí na mezikluzu  ISO 527  80 MPa
 Tažnost  ISO 527  70 %
 E-Modul pružnosti v tahu  ISO 527  2800 MPa
 Tvrdost podle Brinella  ISO 2039-1  150 MPa
 Norma pro Tvrdost podle Brinella    H358/30
 Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M)  ISO 868, ISO 2039-2  D83
     
 Elektrické vlastnosti    
 Permitivita při 50 Hz  IEC 60250  3,4
 Permitivita při 1 MHz  IEC 60250  3,2
 Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz  IEC 60250  20 E-4
 Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz  IEC 60250  210 1E-4
 Průrazová pevnost  IEC 60243-1  60 kV/mm
 Specifický průrazový odpor  IEC 60093  2.1014 Ωm
 Povrchový odpor  IEC 60093  6.10E14 Ω
 Odolnost vůči plazivým proudům CTI  IEC 60112  35
     
 Teplotní vlastnosti    
 Tepelná vodivost  DIN 52 612  0,24 W/K.m
 Koeficient délkové roztažnosti příčný  ISO 11359  70 10-6/K
 Teplota tavení pop. zesklovatění  ISO 11357  255 °C
 Tvarová stálost za tepla A  ISO 75 HDT/A (1.8 MPa)  80 °C
 Tvarová stálost za tepla B  ISO 75 HDT/B (0,45 MPa)  115 °C
 max. teplota krátkodobá    180 °C
 max. teplota dlouhodobá    100 °C
 min. teplota použití    -50 °C
     
 Jiné vlastnosti    
 Nasákavost při norm. podmínkách  ISO 62  0,2 %
 Nasákavost při vlhkosti  ISO 62  0,5 %
 Chování při hoření podle UL 94  IEC 60695-11-10  HB
     
 Speciální vlastnosti    
 Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.)  ISO 899-1  20006) MPa
 Mez únavy při střídavém namáhání v ohybu  ASTM D671  31 MPa
Izod-vrubová houževnatost p i 23 °C  ISO 180/4A  20 J/m
 Součinitel kluzného tečení v porovnání s ocelí    0,34
 Opotřebení relativní k měrné jednotce    10,8 (µm/km)/MPa
 Specifická tepelná kapacita  IEC 1006  1,50 J/g K
 Index kyselosti LOI  ISO 4589  25 %
 6) modul teční v tahu 1%/1000 hod.    

Použití:

  • vysoce zatěžované kluzké prvky a kotouče
  • části čerpadel
  • přesná kluzná ložiska a ozubená kola
  • kluzné lišty
  • izolační díly v elektrotechnice