Language
Infolinka
+420 491 841 300
Polotovary a díly z technických plastů Polyplasty

PolyJARID (polyamid)

polyjarid

Polyamid 6 (PA6), Polyamid 6.6 (PA66), Polyamid 12 (PA12)

Polyamidy jsou částečně krystalické termoplasty, jejichž vlastnosti (zejména PA6 a PA66) velice silně závisí na obsahu vody. Žádný jiný termoplast neobsahuje takovou kombinaci tvrdosti a pevnosti, zároveň houževnatosti a pevnosti v tahu. Vyváženost charakteristiky vlastností přispěla k tomu, že Polyamidy jsou jedním z nejpoužívanějších plastů ve strojírenství. Katalog PolyJARID ke stažení

Vlastnosti alkalického polyamidu 6 APA                            

 Vlastnost  Jednotka aPA   aPA 03 | 06  MaPA  HaPA  Antistatic
 Tvrdost (± 5°)  ShD  82/76*  78/72* | 76/71*  76/71*  82/76*  82/76*
 Pevnost v tahu min.  N/mm  min. 45   min. 40* | 35  min. 35*  min. 45  min. 45
 Tažnost (± 10 %) min.  %  min. 40*  min. 40* | 50*  min. 50*  > 50  > 20
 Rázová houževnatost metoda Charpy  kJ/m3  570 bez zlomu*  470 | bez zlomu bez zlomu*
 bez zlomu
 bez zlomu*
 570
 bez zlomu*
 570
 bez zlomu*
 Vrubová houževnatost  kJ/m3  3 10*  4 10* | 38–12*  38–12*  25  4
 Hustota  g/cm3  1,15  1,15 | 1,14  1,14  1,14  1,16
 Koeficient tření ***    0,30–0,35  0,25–0,30  0,22–0,27  0,30–0,35  0,30–0,35
 Teplota tání  °C  220  218 | 218  218  220  220
 Teplota použití  °C  -30 +80  -30 +80  -30 +80  -30 +90  -30 +90
 Délková tepelná roztažnost  °C  8–10 . 10–5 | 9–11 . 10–5   9–11 . 10–5  8–10 . 10–5  8–10 . 10–5
 Tepelná vodivost  Wm-1K-1  0,30–0,35 | 0,28–0,35   0,28–0,35  0,30–0,35  0,30–0,35
 E-modul v tahu  MPa
 3200
 1900*
 3400–3700
 2000–2500*
 3600–3900
 2100–2600*
 3200
 1900*
 3200
 1900*
 Rovnovážný obsah vody  %  2,5*  7,2**  2,5*  7,2**  2,5*  7,2**  2,5*  7,2**  2,5*  7,2**
 Relativní změna lineárních rozměrů  %  0,85*  2,4**  0,85*  2,4**  0,85*  2,4**  0,85*  2,4**  0,85*  2,4**
 
 
polyjarid

Polyamid 6 litý (PA 6 G) - aPA

Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:
 • Polyamid litý: Polotovary a tvarové díly
 • Obrábené díly: Soustružené a frézované díly v kusové a sériové výrobě
 
 Mechanické vlastnosti     
 Napětí na mezikluzu  ISO 527   90/60 MPa
 Tažnost  ISO 527  20/60 %
 E-Modul pružnosti v tahu  ISO 527  3600/2100 MPa
 Tvrdost podle Brinella  ISO 2039-1  160/90 MPa
 Norma pro Tvrdost podle Brinella    H358/30
 Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M)  ISO 868, ISO 2039-2 D83/D71  
 Izod-vrubová houževnatost při 23 °C  ISO 180/1A  7,0/NB KJ/m2
     
 Elektrické vlastnosti    
 Permitivita při 1 MHz  IEC 60250  3,7
 Dialektrický faktor ztrát pfi 1 MHz  IEC 60250  300/- 1E-4
 Průrazová pevnost  IEC 60243-1  100/50 kV/mm
 Síla pro průrazovou pevnost  0,6 mm  
 Specifický průrazový odpor  IEC 60093  1013/1010 Ωm
 Povrchový odpor  IEC 60093  1012/1010 Ω
 Odolnost vůči plazivým proudům CTI  IEC 60112  600
     
 Teplotní vlastnosti    
 Tepelná vodivost  DIN 52 612  0,29 W/K m
 Koeficient délkové roztažnosti příčný  ISO 11359  80 10-6/K
 Teplota tavení popř. zesklovatění  ISO 11357  220 °C
 Tvarová stálost za tepla A  ISO 75 HDT/A (1.8 MPa)  120 °C
 Tvarová stálost za tepla B  ISO 75 HDT/B (0,45 MPa)  185 °C
 max. teplota krátkodobá    150 °C
 max. teplota dlouhodobá    80 4) °C
 min. teplota použití    -40 °C
     
 Jiné vlastnosti    
 Nasákavost při norm. podmínkách  ISO 62  2,8 %
 Nasákavost při vlhkosti  ISO 62  8,0 %
 Chování při hoření podle UL 94  IEC 60695-11-10  V-2
 Síla pro UL 94    3,2 mm
     
 Speciální vlastnosti    
 Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.)  ISO 899-1  2300/1000 MPa
 Mez pevnosti v ohybu  ISO 178  140/70 MPa
 Izod-rázová houževnatost při 23 °C  ISO 180/1C  NB/NB KJ/m2
 Izod-rázová houževnatost při -30 °C  ISO 180/1C  NB/NB KJ/m2
     
Součinitel kluzného tečení v porovnání s ocelí 0,36-0,43    
 Opotřebení relativní k měrné jednotce  6,3 (µm/km)/MPa  
 Odolnost vuci plazivým proudům CTI M  IEC 60112  600M
 Specifická tepelná kapacita  IEC 1006  1,68 J/g K
 Vicat-teplota měknutí B  ISO 306 VST/B/50 (50 N)  215 °C
 Index kyselosti LOI  ISO 4589  25 %
 
 Pokyny pro zpracování PolyJARIDu (Polyamidu) najdete tady.
polyjarid

Polyamid 6 extrudovaný (PA 6 E)

Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:
 • Extruze: Extrudované profily podle výkresu a polotovary podle DIN
 • Obrábené díly: Soustružené a frézované díly v kusové a sériové výrobě
Číslo materiálu: 1101
Hustota ISO 1183: 1,14 g/cm 3
Mechanické vlastnosti     
 Napětí na mezikluzu  ISO 527  80/50 MPa
 Tažnost  ISO 527  70/200 %
 E-Modul pružnosti v tahu  ISO 527  3000/1500 MPa
 Tvrdost podle Brinella  ISO 2039-1  150/70 MPa
 Norma pro Tvrdost podle Brinella    H358/30
 Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M)  ISO 868, ISO 2039-2  D82/D68
 Izod-vrubová houževnatost při 23 °C  ISO 180/1A  8,3/NB KJ/m2
 Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C  ISO 179/1eA  7/80 KJ/m2
     
 Elektrické vlastnosti    
 Permitivita při 50 Hz  IEC 60250  4,0/12,0
 Permitivita při 1 MHz  IEC 60250  3,5/7,0
 Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz  IEC 60250  100/3000 1E-4
 Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz  IEC 60250  310/3000 1E-4
 Průrazová pevnost  IEC 60243-1  100/60 kV/mm
 Síla pro průrazovou pevnost    0,6 mm
 Specifický průrazový odpor  IEC 60093  1013/1010 Ωm
 Povrchový odpor  IEC 60093  1013/1010 Ω
 Odolnost vůči plazivým proudům CTI  IEC 60112  600
     
 Teplotní vlastnosti    
 Tepelná vodivost  DIN 52 612  0,23 W/K.m
 Koeficient délkové roztažnosti příčný  ISO 11359  70|100 10-6/K
 Teplota tavení popf. zesklovatění  ISO 11357  220 °C
 Tvarová stálost za tepla A  ISO 75 HDT/A (1.8 MPa)  65 °C
 Tvarová stálost za tepla B  ISO 75 HDT/B (0,45 MPa)  160 °C
 max. teplota krátkodobá    180 °C
 max. teplota dlouhodobá    90 °C
 min. teplota použití    -40 °C
     
 Jiné vlastnosti    
 Nasákavost při norm. podmínkách  ISO 62  3,0 %
 Nasákavost při vlhkosti  ISO 62  9,5 %
 Chování při hoření podle UL 94  IEC 60695-11-10 HB  
 Síla pro UL 94    1,6 mm
     
 Speciální vlastnosti    
 Pomerné prodloužení na mezi kluzu  ISO 527  4/20 %
 Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.)  ISO 899-1  2900/850 MPa
 Mez pevnosti v ohybu  ISO 178  125/60 MPa
 Mez únavy při střídavém namáhání v ohybu  ASTM D671  33 MPa
 Izod-rázová houževnatost při 23 °C  ISO 180/1C  NB/NB KJ/m2
 Izod-rázová houževnatost při -30 °C  ISO 180/1C  NB/NB KJ/m2
 Charpy-rázová houževnatost při 23 °C  ISO 179/1eU  NB/NB KJ/m2
 Charpy-rázová houževnatost při -30 °C  ISO 179/1eU  NB/150 KJ/m2
 Součinitel kluzného tečení v porovnání s ocelí  0,38-0,45  
 Opotřebení relativní k měrné jednotce    9,5 (µ m/km)/MPa
 Odolnost vůč plazivým proudům CTI M  IEC 60112  600M
 Specifická tepelná kapacita  IEC 1006  1,70 J/g K
 Vicat-teplota měknutí B  ISO 306 VST/B/50 (50 N)  204 °C
 Index kyselosti LOI  ISO 4589  25 %
491 841 300
volejte pondělí - pátek: 7:30 - 15:00 hodin
Online poptávka
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.

Použití:

 • ozubená kola
 • rolny
 • řemenice
 • klece kuličkových ložisek
 • tělesa čerpadel
 • kluzná ložiska
 • části kloubů
 • těsnící kroužky
 • oběžné válečky
 • řídící válce
 • kluzné lišty