Language
Infolinka
+420 491 841 300
Polotovary a díly z technických plastů Polyplasty

Polyethylen

polyethen

HD-PE - Vysoce hustotní polyetylen

HD-PE má díky své nepolární struktuře neobyčejně vysokou odolnost vůči chemikáliím a jiným médiím. Je odolný vůči kyselinám, louhům, roztokům solí, alkoholům i benzínu. V zásadě platí, že u částeně krystalických termoplastů přibývá odolnost vůči chemikáliím se zvyšující se teplotou. Není odolný proti silným oxidaním činidlům, jako nap. kyselina dusičná, ozon, výpary kyseliny sírové, peroxid vodíku nebo halogeny.
 
V malém množství difundují aromatické a halogenové uhlovodíky, určité typy olejů, tuky a vosky. Do 30 °C je difuze jen velmi malá. PE se vzněcuje působením plamene a při hoření nevznikají žádné škodlivé látky neslučitelné s prostředím. Norma SN 73 0862 řadí PE do třídy C3 – lehce hořlavý.


Typické vlastnosti polyethylenu PolyETHEN (HDPE)

  • nízká hustota
  • vysoká tuhost
  • vysoká hodnota protažení
  • použití v teplotách -50 -+90 °C (max při nulovém tlaku)
  • dobré elektroizolaní vlastnosti
  • velice dobrá chemická odolnost
  • nízká absorbce vody a vodní páry
  • nízká cena
  • snadná zpracovatelnost

Tabulka výpočtů

tabulka-polyethen
(1) Výpočet vychází z Margoliovy rovnice M = 5,37 x 104 x [h]1,49, kde [h] je Staudingerův index odvozený z měření viskozity s použitím dekahydronaftalenu jako rozpouštědla (koncentrace 0,0005 g/cm3 pro PE-HMW a 0,0003 g/cm3 pro PE-UHMW).
(2) Provedeno na deskách o tloušce 1 mm.
(3) Pouze pro krátkodobou expozici (několik hodin) v situacích, kdy materiál je zatížen jen málo nebo vůbec.
(4) Po uplynutí této doby dochází ke snížení tahové pevnosti asi na 50% původní hodnoty. Uvedené teploty vycházejí z teplotně oxidační degradace, která působí změnu vlastností. Stejně jako u všech ostatních termoplastů závisí maximální přípustná provozní teplota v mnoha případech zejména na době trvání a rozsahu hodnot mechanických tlaků, jímž je materiál vystaven.
(5) Při poklesu teploty dojde ke snížení rázové pevnosti. Minimální přípustná provozní teplota je určena prakticky rozsahem, v němž je materiál vystaven rázům. Uvedené hodnoty vycházejí z nepříznivých rázových podmínek a v důsledku toho nemusí být pokládány za absolutní použitelné limity.
(6) Tyto hodnoty jsou většinou odvozeny z údajů, uváděných dodavateli surovin. Nemají vyjadřovat rizika, která hrozí ve skutečných podmínkách požárního ohrožení.
(8) Zkušební vzorek: Typ 1 B
(9) Zkušební rychlost : 50 mm/min.
(10) Zkušební rychlost : 1 mm/min.
(11) Zkušební vzorky : válce – 12 x 30 mm.
(12) Použité kyvadlo : 15 J.
(13) Použité kyvadlo : 5 J.
(14) Použité kyvadlo : 25 J.
(15) Zkušební podmínky: tlak 3 MPa, rychlost 0,33,m/s, drsnost kovového kotouče Ra = 0,25 – 0,40 mm, celková proběhlá vzdálenost 28 km, bez maziva v normálním prostředí (vzduch, 23°C / 50% rel. vlhkost)
(16) Elektrody: Ø 25/Ø 75, v transformátorovém oleji podle IEC 60296, zkušební vzorky o tloušce 1 mm přírodní. Je důležité si uvědomit, že dielektrická pevnost černých vytlačovaných materiál může dosahovat pouze 50% hodnoty naměřené u přírodních materiálů.
491 841 300
volejte pondělí - pátek: 7:30 - 15:00 hodin
Online poptávka
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.