Language
Infolinka
+420 491 841 300
Polotovary a díly z technických plastů Polyplasty

Polyvinylidenfluorid

polydef
Vysokomolekulární, částečně krystalický termoplast s vlastní bílou barvou. 
Má podobné vlastnosti jako PTFE. Výborná chemická odolnost, velký rozsah pracovních teplot ( – 50ºC / + 150ºC ) a není citlivý vůči stárnutí působením povětrnostních  vlivů. Dále má vynikající pevnost, tuhost, odolnost vůči tečení a energetickému záření, čímž výrazně předstihuje všechny ostatní fluorované polymery. Naopak má horší součinitel tření a izolační vlastnosti.
Tyto materiály zpracováváme následujícími postupy:
 
Extruze: Extrudované polotovary podle DIN
Obrábné díly: Soustružené a frézované díly v kusové a sériové výroby
Hustota: ISO 1183 1,78 g/cm3
 Mechanické vlastnosti    
 Napětí na mezikluzu  ISO 527  59 MPa
 Pevnost v tahu  ISO 527  40 MPa
 Tažnost  ISO 527  20 %
 E-Modul pružnosti v tahu  ISO 527  2500 MPa
 Tvrdost podle Brinella  ISO 2039-1  95 MPa
 Norma pro Tvrdost podle Brinella    H358/30
 Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M)  ISO 868, ISO 2039-2  D78
 Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C  ISO 179/1eA  7,6 KJ/m2
     
 Elektrické vlastnosti    
 Permitivita při 50 Hz  IEC 60250  8,4
 Permitivita při 1 MHz  IEC 60250  6,4
 Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz  IEC 60250  490 1E-4
 Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz  IEC 60250  1700 1E-4
 Průrazová pevnost  IEC 60243-1  40 kV/mm
 Síla pro průrazovou pevnost    1,0 mm
 Specifický průrazový odpor  IEC 60093  1014 Ω·m
 Povrchový odpor  IEC 60093  1014 Ω
     
 Teplotní vlastnosti    
 Tepelná vodivost  DIN 52 612  0,19 W/Km
 Koeficient délkové roztažnosti příčný  ISO 11359 130  10-6/K
 Teplota tavení pop. zesklovatní ISO 11357    175 °C
 Tvarová stálost za tepla A  ISO 75 HDT/A (1.8 MPa)  115 °C
 Tvarová stálost za tepla B  ISO 75 HDT/B (0,45 MPa)  148 °C
 max. teplota krátkodobá    160 °C
 max. teplota dlouhodobá    150 °C
 min. teplota použití    -30 °C
     
 Jiné vlastnosti    
 Nasákavost při norm. podmínkách  ISO 62  0,01 %
 Nasákavost při vlhkosti  ISO 62  0,04 %
 Chování při hoření podle UL 94  IEC 60695-11-10  V-0
 Síla pro UL 94    1,6 mm
     
 Speciální vlastnosti    
 Poměrné prodloužení na mezikluzu  ISO 527  7 %
 Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.)  ISO 899-1  1750 MPa
 Mez pevnosti v ohybu  ISO 178   78 MPa
 Mez únavy při střídavém namáhání v ohybu  ASTM D671  35 MPa
 Charpy-rázová houževnatost při 23 °C  ISO 179/1eU  89,4 KJ/m2
 Charpy-rázová houževnatost při -30 °C  ISO 179/1eU  97,6 KJ/m2
 Charpy-vrubová houževnatost při -30 °C  ISO 179/1eA  2,3 KJ/m2
 Izod-vrubová houževnatost při 23 °C  ISO 180/4A  65 J/m
 Součinitel kluzného tečení v porovnání s ocelí    0,20-0,35
 Specifická tepelná kapacita  IEC 1006  1,20 J/g K
 Vicat-teplota mknutí A  ISO 306 VST/A/50 (10 N)  168 °C
 Vicat-teplota mknutí B  ISO 306 VST/B/50 (50 N)  150 °C
 Index kyselosti LOI  ISO 4589  44 %

Chemické vlastnosti

 Minerální maziva:  odolný
 Alifatické uhlovodíky:  odolný
 Aromatické uhlovodíky:  odolný
 Benzíny:  odolný
 Slabé minerální kyseliny:  odolný
 Slabé minerální kyseliny:  odolný
 Slabé organické kyseliny:  odolný
 Silné organické kyseliny:  odolný
 Oxid. kyseliny:  podmíněně odolný
 Slabé louhy:  odolný
 Silné louhy:  neodolný
 Trichlorethylen:  odolný
 Perchlorethylen:  odolný
 Aceton:  neodolný
 Alkoholy:  odolný
 Horká voda:  (hydrolýz.) odolný
 Vlivy atmosf. podmínek:  odolný

Použití

  • potrubí
  • upevňovací příruby
  • těsnění
  • části čerpadel
  • fitinky
  • části pro jadernou techniku
  • opláštění kabelů