Language
Infolinka
+420 491 841 300
Polotovary a díly z technických plastů Polyplasty

Polyetereterketon

polypeek
Vysokoteplotní plast s vynikajícími mechanickými vlastnostmi.
Odolnost proti hydrolýze a horké páře nad + 260°C. Elektricky izoluje i při vysokých napětích a možnost vysoké mechanické zatížitelnosti i při vysokých teplotách. Krátkodobě lze použít až na + 300°C. Vynikající stálost proti chemikáliím, dobré kluzné vlastnosti, odolný gama-záření a tečení, lze sterilizovat.
Zpracováváme tyto materiály následujícími postupy:
 
Extruze: Extrudované polotovary podle DIN
Obráběné díly: Soustružené a frézované díly v kusové a sériové výrobě.
Číslo materiálu: 1701
Hustota ISO 1183: 1,32 g/cm3
 Mechanické vlastnosti    
 Napětí na mezikluzu ISO 527   97 MPa
 Tažnost  ISO 527  >60 %
 E-Modul pružnosti v tahu  ISO 527  3600 MPa
 Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M)  ISO 868, ISO 2039-2  M99
 Izod-vrubová houževnatost při 23 °C  ISO 180/1A  6,4 KJ/m2
 Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C  ISO 179/1eA  8,2 KJ/m2
     
 Elektrické vlastnosti    
 Permitivita při 50 Hz  IEC 60250  3,2
 Permitivita při 1 MHz  IEC 60250  3,2
 Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz  IEC 60250  30 1E-4
 Průrazová pevnost  IEC 60243-1  190 kV/mm
 Síla pro průrazovou pevnost    0,05 mm
 Specifický průrazový odpor  IEC 60093  1014 Ωm
 Odolnost vuci plazivým proudum CTI  IEC 60112  150
     
 Teplotní vlastnosti    
 Tepelná vodivost  DIN 52 612  0,25 W/K.m
 Koeficient délkové roztažnosto|pícný  ISO 11359  47 10-6/K
 Teplota tavení pop . zesklovatpní  ISO 11357  340 °C
 Tvarová stálost za tepla A  ISO 75 HDT/A (1.8 MPa)  152 °C
 max. teplota krátkodobá    300 °C
 max. teplota dlouhodobá  250 °C  
 min. teplota použití    -65 °C
     
 Jiné vlastnosti    
 Nasákavost při norm. podmínkách  ISO 62  <0,1 %
 Nasákavost při vlhkosti  ISO 62  0,5 %
 Chování při hoření podle UL 94  IEC 60695-11-10  V-0
 Síla pro UL 94    1,45 mm
 Průsvitnost (průhledný/průsvitný/průhledný)    průhledný
 Tepelné stárnutí podle UL 746 (RTI)  Mech. W/0 Imp.  40 000 hod
     
 Specialní vlastnosti    
 Poměrné prodloužení na mezikluzu  ISO 527  5 %
 Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.)  ISO 899-1  2500 MPa
 Mez pevnosti v ohybu  ISO 178  170 MPa
 Mez únavy při střídavém namáhání v ohybu  ASTM D671  76 MPa
 Izod-rázová houževnatost při 23 °C ISO 180/1C  NB KJ/m2
 Izod-vrubová houževnatost při 23 °C  ISO 180/4A  65 J/m
 Součinitel kluzného tečení v porovnání s ocelí    0,43
 Opotřebení relativní k měrné jednotce    14 (µm/km)/MPa
 Specifická tepelná kapacita  IEC 1006  2,16 J/gK
 Index kyselosti LOI  ISO 4589  35 %

Použití

  • lékařství
  • elektrotechnika
  • letectví
  • strojírenství
  • vysoce namáhané kluzné plochy
  • kluzná ložiska