Polyoximetylen

polypom
Polyoxymethylen (POM) je  vysoce  krystalický  a  dělíme  jej  na  kopolymer a  homopolymer.
Vyznačuje  se  minimálním přijímáním vody, velmi dobrou rozměrovou stabilitou a optimálními vlastnostmi pro třískové opracování. Díky příznivé charakteristice, velké tvrdosti, tuhosti a pevnosti při dobré houževnatosti, odolnosti vůči chemikáliím a chování materiálu ve smyku s odolností proti otěru úspěšně nahrazuje kovové materiály. Je odolný proti organickým rozpouštědlům. Vyznačuje se též dobrou odolností proti UV-záření u černého typu.
Číslo materiálu: 1202
Hustota ISO 1183: 1,41 g/cm3
 Mechanické vlastnosti    
 Napětí na mezikluzu  ISO 527  Mpa
 Tažnost  ISO 52765  27 %
 E-Modul pružnosti v tahu  ISO 527  2700 MPa
 Tvrdost podle Brinella  ISO 2039-1  145 MPa
 Norma pro Tvrdost podle Brinella    H358/30
 Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M)  ISO 868, ISO 2039-2  D81
 Izod-vrubová houževnatost při 23 °C  ISO 180/1A  5,5 KJ/m2
 Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C  ISO 179/1eA  6,0 KJ/m2
     
 Elektrické vlastnosti    
 Permitivita při 50 Hz  IEC 60250  3,8
 Permitivita při 1 MHz  IEC 60250  3,8
 Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz  IEC 60250  10 1E-4
 Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz  IEC 60250  50 1E-4
 Průrazová pevnost  IEC 60243-1  40 kV/mm
 Síla pro průrazovou pevnost    1,0 mm
 Specifický průrazový odpor  IEC 60093  1014 Ωm
 Povrchový odpor  IEC 60093  1014 Ω
 Odolnost vuci plazivým proudům CTI  IEC 60112  600
     
 Teplotní vlastnosti    
 Tepelná vodivost  DIN 52 612  0,31 W/K.m
 Koeficient délkové roztažnosti příčný  ISO 11359  110 10-6/K
 Teplota tavení pop . zesklovatění  ISO 11357  167 °C
 Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1.8 MPa)    105 °C
 max. teplota krátkodobá    140 °C
 max. teplota dlouhodobá    90 5°C
 min. teplota použití    -50 °C
     
 Jiné vlastnosti    
 Nasákavost při norm. podmínkách  ISO 62  0,20 %
 Nasákavost při vlhkosti  ISO 62  0,8 %
 Chování při hoření podle UL 94  IEC 60695-11-10 HB  
 Síla pro UL 94    0,8 mm
 Tepelné stárnutí podle UL 746 (RTI)  Mech. W/O Imp.,  40 000 hod.
     
 Speciální vlastnosti    
 Poměrné prodloužení na mezikluzu  ISO 527  9,4 %
 Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.)  ISO 899-1  1400 MPa
 Mez pevnosti v ohybu  ISO 178  97 MPa
 Mez únavy při střídavém namáhání v ohybu  ASTM D671  31 MPa
 Izod-rázová houževnatost p i 23 °C  ISO 180/1C  930 KJ/m2
 Izod-rázová houževnatost p i -30 °C  ISO 180/1C  100 KJ/m2
 Izod-vrubová houževnatost p i -30°C  ISO 180/1A  5,5 KJ/m2
 Charpy-rázová houževnatost p i 23 °C  ISO 179/1eU  210 KJ/m2
 Charpy-rázová houževnatost p i -30 °C  ISO 179/1eU  190 KJ/m2
 Charpy-vrubová houževnatost p i -30 °C  ISO 179/1eA  5,5 KJ/m2
 Izod-vrubová houževnatost p i 23 °C  ISO 180/4A  60 J/m
 Součinitel kluzného tečení v porovnání s ocelí    0,32-0,40
Opotřebení relativní k měrné jednotce   54 (µm/km)/MPa
Odolnost vůlči plazivým proudům CTI M IEC 60112 600M
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 1,47 J/g K
Vicat-teplota měknutí B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 150 °C
Index kyselosti LOI ISO 4589 15 %

Kontakty

PolyPLASTY, spol. s r.o.
 
divize Jaroměř
Hradecká 315,
551 01 Jaroměř